07.05.2017 Terräng FM, Heinola, 4km

10:e plats, +0.38